Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Dziecka w Przybysławicach, Dom Dziecka w Dąbrowicy

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redaguje:


Małgorzata Wójtowicz-Beć

tel: 536-422-168


Nadzór merytoryczny prowadzi:


Dyrektor Domu Dziecka "Nowy Dom", Domu Dziecka "Dworek" i Centrum Administracyjnego

Rafał Lipert

tel: 81-501-97-57