Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Dziecka w Przybysławicach, Dom Dziecka w Dąbrowicy

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji
Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach
19/2
21 - 080 Przybysławice
81 5019757
81 5019757

http://www.ddprzybyslawice.pl
08-05-2019 10:30:32
Dom Dziecka "Dworek" w Przybysławicach
18
21 - 080 Przybysławice
81 5019757
81 5019757

http://www.ddprzybyslawice.pl
08-05-2019 10:45:18
Dom Dziecka "Nowy Dom" w Przybysławicach
19/1
21 - 080 Przybysławice
81 5019757
81 5019757

http://www.ddprzybyslawice.pl
08-05-2019 10:53:35